Cursos regulars

 • Estimulació musical en família (d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys)
 • Iniciació a la música (de 3 a 5 anys i de 6 a 7 anys)
 • Solfeig i/o harmonia (classes grupals o individuals)
 • Conjunts musicals (combo)
 • Classes de Saxo (nens i adults)
 • Classes de Guitarra (nens i adults)
 • Classes de Cant (nens i adults)
 • Classes de piano (nens i adults)
 • Classes de Bateria (nens i adults)
 • Classes de violoncel (nens i adults)
 • Musicoteràpia per a TGD
 • Cas Musicaires local

 • Cas Musicaires local

 • Cas Musicaires local

 • Cas Musicaires local

 • Cas Musicaires local

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats

 • Cas Musicaires activitats